Forårsstævne » Foreningsinfo » Følgebrev

Sønderborg, januar 2019

 

 

DGI Sønderborg Egnens

Forårsstævne

 

Den 1. – 3. marts 2019 i Humlehøj Hallen i Sønderborg

 

 

Kære Lokalforening

 

Så er vi ved at være klar til forårsstævnet 2019 i Humlehøj Hallen i Sønderborg. Her er der vedlagt adgangstegn, der gerne skulle stemme overens med det antal, som du har tilmeldt.

 

Med baggrund i erfaringer fra de sidste år er det vigtigt at gøre opmærksom på, at adgangstegnet KUN gælder for den pågældende gymnast den dag, gymnasten har opvisning på gulvet. Det betyder, at forældre eller andre besøgende skal betale for adgang på lige fod med vores øvrige publikum.

 

Faneinstruktion fredag er kl. 17.00 ved speakerbordet.

Nedennævnte foreninger er tilmeldt faneindmarch (uden gymnaster) og skal være klar til indmarch kl. 17.20 ved indgangen til svømmehallen.

Dybbøl Idræts- og ungdomsforening - 1 fane

Vidar Gymnastik- og Kampidræt – 1 fane

Ulkebøl Gymnastik – 1 faner

Gråsten Idræts- og gymnastikforening - 1 fane

Hørup Ungdoms- og idrætsforening - 1 fane

Notmark Sogns Ungdomsforening – 1 fane

Tandslet Ungdomsforening – 2 faner

Egen Ungdoms- og idrætsforening – 1 fane

DGI Sønderborg Egnen – Minimix - 1 fane

DGI Sønderjylland - Junior Ynglinge Syd - 2 faner

Ved udmarchen søndag deltager kun fanebæreren og det afsluttende hold, og der er faneinstruktion kl. 16.00 bag ved speakerbordet.

 

Redskaber

Der er ligeledes vedlagt en redskabsliste. Har jeres springhold brug for andre redskaber, bedes I selv medbringe disse. Vær også opmærksom på, at holdene selv skal sørge for at få redskaberne på og af gulvet. Opvisningstiden er inkl. flytning af redskaber.

 

Dette brev, redskabslisten, haloversigten og det opdaterede program findes på www.sonderborg-gymnastik.dk.

Såfremt der måtte være spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

 

Pia Schmidt                                  Lone Kaad Sørensen

52 72 35 11                                  51 18 77 46

Melvedhus@hotmail.com               lks@linak.com

 

DGI Sønderborg Egnen

 

Sønderborg Egnens Gymnastikudvalg | Blans Østermark 12 | 6400 Sønderborg | Tlf.: +45 22452330